WOONMUSEUM
utiliteitsbouw


in samenwerking met Wendy Snoek, Mireille Vrinten


Utrecht
Poldergebied Overvecht

materiaal beton, gecorrodeerd staal

het woonmuseum is een museum waar gewoond en gewerkt wordt. de eigenaar, tevens wonend in het museum, nodigt twee maal per jaar een drietal kunstenaars uit om het museum van haar kunst te voorzien.
de kunstenaars worden door de eigenaar geselecteerd uit verschillende disciplines. deze kunstenaars creëren tijdens hun verblijf individueel werk. de hoge mate van interactie door middel van het wonen, eten, werken en slapen, zal er ook voor zorgen dat er gezamenlijke projecten zullen ontstaan.

het museum is op afspraak toegankelijk voor het publiek, waarbij de zowel de eigenaar als de kunstenaars aanwezig zijn. de gezamenlijke keuken dient als ontmoetingsplek, waar de kunstenaars op een toegankelijke en ongedwongen manier hun werk kunnen toelichten.

het woonmuseum is gelegen aan de rand van Utrecht. ten noorden van de stad vormt de akkerbouw een lijnenspel in het landschap waarin het woonmuseum opgaat. het woonmuseum heeft een gesloten rug richting de stad en een symbolische open structuur richting de natuur, waarin zij in alle vrijheid uitwaaierd in de lijnen van het landschap.