BUITENSTEBINNEN
architectuur

Herengracht
Amsterdam

De bordestrap. Een onderdeel van de openbare óf private ruimte van het aansluitende grachtenpand? In de analyse naar de grachtengordel viel mij op dat hierin een grote vertwijfeling schuil gaat. In de looprichting van de openbare ruimte manifesteert zich om de paar meter een korte trap, die zowel leidt naar een voordeur, als naar het vervolg van deze looprichting.

Een sterke gelaagdheid in zowel horizontale als verticale richting zorgt voor een spanningsveld tussen open en dicht. Binnen het ontwerp van het nieuwe grachtenpand beïnvloeden twijfel en duidelijkheid de mate van toegankelijkheid in het openbare landschap dat het architectonisch volume doorsnijdt. Samen met implicatie zorgen de open en vernauwde ruimten voor een vertwijfelde uitnodiging voor de passant om zich te laten mengen met de sculpturale ruimte. Gefaseerd dwaalt men door het openbare architectonische landschap richting de verscholen centrale binnentuin.