Dennis Koek
spatial composer

In mijn architectonische ontwerpen laat ik de architectuur een cognitieve rol spelen. Een cognitief model stelt dat onze gedragingen worden bepaald door onze waarneming. In mijn ontwerpen ga ik hierbij uit van het voor ons belangrijkste zintuig, de visuele waarneming. Ik creëer een meer architectonische bewustwording van de ruimte, waarbij deze prikkelingen van onze waarneming ons stimuleert ons te verplaatsen of juist stil te blijven staan. Momenten van kijken, die de richting van bewegen bepalen. Deze momenten zijn nadrukkelijke composities van vorm en licht, daar waar tijd, vorm en licht elkaar ontmoeten en de gebruiker moeten intrigeren.
Mijn architectuur moet de gebruiker bewust, maar ongedwongen regisseren. Een stimulerende ruimte, om de gebruiker ongedwongen te leiden en begeleiden.

architectuur is de regisseur van de ruimte.